Notice: Undefined index: HTTP_IF_MODIFIED_SINCE in /home/ftpsite/joshis.iprofil.cz/page.php on line 5
Moje studijní materiály - joshis.iprofil.cz
 
[ Webhosting profitux.cz ]
Nové osobní stránky Petra Dvořáka

Moje studijní materiály

Studijní materiály - moje

Během svého studia na matfyzu jsem sepsal, resp. byl nucen sepsat, několik domácích úkolů, naprogramovat několik zápočťáků a menších programů. Zároveň jsem se zaangažoval v psaní textu "Funkce více proměnných", který slouží komunitě jako příprava na státnice z matematiky pro informatiky.

Všechny tyto mnou zpracované materiály, které mají nějakou hodnotu (alespoň z mého pohledu) najdete právě zde.

Materiály, které zde najdete:


Studijní materiály ke stažení


Příprava ke státnicím - 05 - Funkce více proměnných

Tento archiv obsahuje jak detailní, tak kompaktní vypracování otázky číslo 5 z požadavků k Bc. státnicím z matematiky a pokrývá látku funkce více proměnných v rozsahu, v jakém se ji učili informatici na MFF UK studující v období 2004 - 2007. Součástí archivu jsou PDF soubory i zdroje v LaTeX + obrázky.

Klíčová slova: Matematická analýza - funkce více proměnných, parciální derivace, totální diferenciál a gradient, parciální derivace a totální diferenciál vyššího řádu, implicitní funkce, extrémy funkcí více proměnných, Lagrangeovy multiplikátory

Archiv ke stažení (RAR)
Archiv ke stažení (ZIP)

nahoru


Vypracované domácí úlohy z předmětu Numerická matematika

V průběhu semestru jsme dostali k vypracování tři domácí úlohy. Přestože moje vypracování nebylo zajisté nejlepší, bylo uznané a proto věřím, že se může někomu hodit. Ke stažení zde proto máte úlohy:

1. Konstrukce přirozeného kubického spline (PDF)

Interpolace pomocí hladké, po částech kubické funkce s nulovou derivací v krajních bodech. Výpočet pomocí "momentů".

2. Gaussův kvadraturní vzorec - integrace funkcí (PDF)

Integrace funkce pomocí vhodného vyjádření kvadraturní formule (viz. definice v podkladu) využívající vlastnosti kořenů polynomu stupně n+1 z množiny ortogonálních polynomů.

3. Runge-Kuttova metoda 2. řádu - numerická integrace diferenciáních rovnic (PDF)

Jednokroková iterační metoda pro numerickou integraci diferenciálních rovnic. Používá chytře Taylorův polynom pro rozpis relativního přírůstku funkce.

Klíčová slova: Numerická matematika

nahoru


Domácí úloha z předmětu Pravděpodobnost a statistika

Ohodnocení této úlohy, která se mimochodem jmenuje "Banka", bylo 36 bodů ze 40 - chybky se tam tedy rozhodně vyskytují. Přesto se moje vypracování může někomu hodit, třeba jako vhodné cvičení před zkouškou z pravděpodobnosti a statistiky (cvičit se samozřejmě můžete jak při řešení úlohy, tak při korektuře a kompletního zdrbnutí mého vypracování).

Stáhněte si zadání úlohy banka (PDF) a také moje zcela neukázkové řešení (PDF).

Klíčová slova: Pravděpodobnost a statistika, normální rozdělení, t-test, simulace návštěv banky

nahoru


Administrace systémů Windows

Studijní podklad obsahuje nejdůležitější poznatky z předmětu Administrace systémů Windows (HTML), především o Active Directory.

Další užitečné informace je možno nalézt na:

Klíčová slova: Administrace systémů Windows, Active Directory, Replikace (multi/single master), Replication Tree, AD Partition, Domain Controler, Global Catalog, Group Policy, AD Backup a Restore, ...

nahoru


Slajdy k přednášce o návrhovém vzoru Strategy

Stáhněte si moje slajdy o návrhovém vzoru Strategy (PPT), které (v odlehčené podobě) posloužily jako velice dobrý podklad pro moji prezentaci z předmětu "Návrhové vzory".

Klíčová slova: Návrhové vzory chování, Strategy Design Pattern

nahoru