Notice: Undefined index: HTTP_IF_MODIFIED_SINCE in /home/ftpsite/joshis.iprofil.cz/articles.php on line 20

Notice: Undefined index: content in /home/ftpsite/joshis.iprofil.cz/articles.php on line 38

Notice: Undefined index: content in /home/ftpsite/joshis.iprofil.cz/articles.php on line 38

Notice: Undefined index: content in /home/ftpsite/joshis.iprofil.cz/articles.php on line 38

Notice: Undefined index: content in /home/ftpsite/joshis.iprofil.cz/articles.php on line 38

Notice: Undefined index: content in /home/ftpsite/joshis.iprofil.cz/articles.php on line 38

Notice: Undefined index: print in /home/ftpsite/joshis.iprofil.cz/articles.php on line 61
Petr Dvořák - Moje články - joshis.iprofil.cz
 
[ Webhosting profitux.cz ]
Nové osobní stránky Petra Dvořáka

Moje články

Seznam článků

A quick JFileChooser demo

2009-12-30

Today, I noticed that many new NetBeans users have a difficulty of implementing a file chooser functionality. Usually, you just write all the code by hand, but there is also a way how to achieve several goals using the designer in the NetBeans IDE. This tutorial should demonstrate how to leverage the NetBeans GUI Builder for implementing a custom file chooser. As a setup, we will also create a small Java desktop application.


Student projects wanted!

2009-12-30

The university/student projects have their own specifics. One of the most visible one is that the innovation and enthusiasm is often combined with rather weak software engineering and poor execution. I know it from my own experience...


PSPad a kompilátor FreePascalu

2009-10-31

Programovací jazyk Pascal je dnes spíše nástrojem pro výuku programování než nástrojem pro tvorbu reálných programů. Pro tento účel se však jedná o jazyk poměrně vhodný, protože jeho vstřebání vyžaduje minimum znalostí a algoritmy se v něm zapisují čitelně a elegantně. Hlavní nevýhodou, která by mohla bránit používání Pascalu pro výuku je podle mě to, že původní "textové IDE" je dnes již spíš historickou kuriozitou a reliktem z dávných dob - většina studentů bude mít problém jej efektivně používat. Naštěstí je tu PSPad se svojí podporou pro syntax highlighting Pascalu a pro integraci externího kompilátoru...


It is here - Java Plugin for Firefox on 64bit Linux (tested with Ubuntu)

2009-01-06

An issue that bothered many users of 64bit Linux is hopefully a history since JavaSE 6u12, which is now available in development version (therefore it is not a stable build and it is not recommended for "production use"). I have managed to install a Java plugin for Firefox on my 64bit Ubuntu - installation was pretty flawless...


Syntax highlighting klíčových slov pomocí RichTextBoxu

2007-12-13

V tomto článku si předvedeme, jak je možné upravit .NET komponentu RichTextBox za účelem provádění syntax highlightingu, neboli zvýrazňování syntaxe (například na zvýrazňování kódu C/C++, C#, PHP, ...).