Notice: Undefined index: HTTP_IF_MODIFIED_SINCE in /home/ftpsite/joshis.iprofil.cz/articles.php on line 20

Notice: Undefined index: content in /home/ftpsite/joshis.iprofil.cz/articles.php on line 38

Notice: Undefined index: content in /home/ftpsite/joshis.iprofil.cz/articles.php on line 38

Notice: Undefined index: content in /home/ftpsite/joshis.iprofil.cz/articles.php on line 38

Notice: Undefined index: content in /home/ftpsite/joshis.iprofil.cz/articles.php on line 38

Notice: Undefined index: print in /home/ftpsite/joshis.iprofil.cz/articles.php on line 61
Petr Dvořák - Moje články - joshis.iprofil.cz
 
[ Webhosting profitux.cz ]
Nové osobní stránky Petra Dvořáka

Moje články

Seznam článků

Tvorba webu s čistým sémantickým obsahem

2007-11-08

K nepřehlednosti některých webových stránek značnou mírou přispívá i fakt, že tvůrce webu upřednostnil formu (tedy to jak web vypadá) před obsahem. Často tomu tak bývá z "dobrých úmyslů", totiž ze snahy učinit web co nejvíce originálním nebo třeba z důvodů "urychlení" tvorby webu.


XSLT a JavaScript

2007-07-29

Dokumenty XML (můžeme rovnou říct, že narozdíl od dokumentů (X)HTML) nenesou žádnou informaci, která by prohlížeči sdělila, jakým způsobem se má ten či onen element zobrazit, jakou má mít text v daném elementu barvu, jaké má být použito písmo, či třeba jaká má být barva pozadí. Proto je do většiny moderních prohlížečů integrován takzvaný XSLT Processor. Ten zpracovává daný XML dokument spolu s tzv. XML Stylesheetem (XSL) a transformuje tak daný XML dokument např. do XHTML (nebo i do libovolného jiného XML dokumentu), čímž pomáhá prohlížeči konkretizovat vzhled jednotlivých částí XML dokumentu. Popis jazyka pro XSLT (XSLT je natolik silné, že je možno hovořit dokonce o programovacím jazyku) je mimo rámec tohoto textu. U čtenáře se v tomto směru předpokládá jistá základní erudice. Zmíníme jen, že XSLT je rovněž založeno na XML. Článek si klade za úkol vysvětlit mírně pokročilým tvůrcům webových aplikací, jak XSLT používat v prohlížečích právě pomocí JavaScriptu.


Tradiční layouty webových stránek

2007-07-16

Mnozí uživatelé webu popisují, jak často se jim stává, že narazí na web, se kterým není něco v pořádku. Z nějakého důvodu nevědí, kam kliknout, na jaký text se dívat nebo co ten či onen prvek stránky znamená. Důvod je velice jednoduchý a chyba s velkou pravděpodobností není v nich. Byla porušena některá ze zásad tvorby přehledného webu. Jen jednou s těchto mnoha zásad je zvolení špatného rozvržení prvků na stránce, neboli layoutu.


Problémy rámců v HTML

2007-07-16

Rámce (rámy, frames) byly poprvé uvedeny roku 1996 v rámci normy HTML 3.2. Odpočátku se střetávali s nevolí některých uživatelů webu, na druhou stranu se staly oblíbeným prostředkem mnohých tvůrců stránek. Budeme-li se však důkladně zabývat vlastnostmi rámců, uvědomíme si, že vše co nám přináší lze udělat jinak a lépe pomocí zásad návrhu webu s oddělenou sémantikou a formou (konkrétně použitím divů a CSS - "position: fixed;" - od verze 7 podporuje i MSIE) a tudíž jakákoli výhoda, kterou nám může použití rámců přinést, je zanedbatelná v porovnání s jejich nevýhodami.