[ Webhosting profitux.cz ]
 
[ Webhosting ProFiTux.cz ] [ Košile pro celou rodinu ] [ Bundy s garancí ceny ] [ Sex po telefonu s Janičkou ] [ Pronájem e-shopu ] [ Sex po telefonu s krásnou Janičkou ] [ superhry ] [ Hry zdarma ] [ Sex po telefonu 100% živě ] [ ILike.Cz Download ]
[ Sex po telefonu ] [ Studentský časopis PROSTOR ] [ Online hry zdarma ] [ Zimní kombinéza ] [ Svět internetu ] [ Ekonomická krize ] [ Z pera idiota ] [ dovolená, lastminute ] [ Sex po telefonu - s Lenkou ]
Petr Dvořák: Kavárnička v 
městě Chemnitz, Německo

Bc. Petr Dvořák

Narozen: 5. 7. 1985, Vimperk, the Czech Republic

Vzdělání: Bakalář informatiky, MFF UK

Kontakt

E-mail: joshis@centrum.cz

ICQ: 256817159 (nickname joshis)

Skype: joshis.skype (lze mě nalézt i dle jména)

Celý životopis >>

Odkazy mimo

Hlavní stránka

Nejnovější články

Use the new Netbeans.org site the right way - from the IDE

Use the new Netbeans.org site the right way - from the IDE When I was a young boy, I wanted to be a NetBeans developer. Since the age of five, I dreamt of writing my first line of the NetBeans code. (Well, when I was five, there was no NetBeans nor Java but since I am trying to advertise a bit, the story doesn't really have to make sense, right?)

A quick JFileChooser demo

Today, I noticed that many new NetBeans users have a difficulty of implementing a file chooser functionality. Usually, you just write all the code by hand, but there is also a way how to achieve several goals using the designer in the NetBeans IDE. This tutorial should demonstrate how to leverage the NetBeans GUI Builder for implementing a custom file chooser. As a setup, we will also create a small Java desktop application.

Student projects wanted!

The university/student projects have their own specifics. One of the most visible one is that the innovation and enthusiasm is often combined with rather weak software engineering and poor execution. I know it from my own experience...

PSPad a kompilátor FreePascalu

Programovací jazyk Pascal je dnes spíše nástrojem pro výuku programování než nástrojem pro tvorbu reálných programů. Pro tento účel se však jedná o jazyk poměrně vhodný, protože jeho vstřebání vyžaduje minimum znalostí a algoritmy se v něm zapisují čitelně a elegantně. Hlavní nevýhodou, která by mohla bránit používání Pascalu pro výuku je podle mě to, že původní "textové IDE" je dnes již spíš historickou kuriozitou a reliktem z dávných dob - většina studentů bude mít problém jej efektivně používat. Naštěstí je tu PSPad se svojí podporou pro syntax highlighting Pascalu a pro integraci externího kompilátoru...

It is here - Java Plugin for Firefox on 64bit Linux (tested with Ubuntu)

An issue that bothered many users of 64bit Linux is hopefully a history since JavaSE 6u12, which is now available in development version (therefore it is not a stable build and it is not recommended for "production use"). I have managed to install a Java plugin for Firefox on my 64bit Ubuntu - installation was pretty flawless...

Návod jak rozchodit platformu JADE v Netbeans 6.1

JADE je platforma pro vývoj softwarových agentů založená na Javě. Jedná se vlastně o sadu tříd pro popis agentů, chování, ontologií, apod., ale také o middle-ware, na kterém je možno spouštět jednotlivé agenty. Jelikož většina mých kolegů, kteří se snažili JADE zprovoznit měla (z mě záhadných důvodů) potíže se zprovozněním JADE v prostředí Netbeans (a proto se uchýlila ke konkurenčnímu IDE), rozhodl jsem se v několika málo krocích popsat postup nastavení JADE pro Netbeans 6.1.

Programování inteligentních agentů - 5. díl

Rozhodnutí. Dělat je musíme všichni. Jsou běžnou, ale ne vždy příjemnou a bezbolestnou součástí našich životů. Rozhodujeme se na mnoha úrovních a to jak o věcech jednodušších a krátkodobých, jako je kupříkladu pohyb některou částí našeho těla, tak o věcech složitých vyžadujících celý komplex akcí - plánujeme si budoucnost. Jakým způsobem ale volit, kterou akci provést v daný okamžik?

Programování inteligentních agentů - 4. díl

V předešlých dílech seriálu o programování inteligentních agentů jsme si ukázali, jak je možno v jazyce 3APL vytvořit inteligentního agenta. Dnes si ukážeme co dělat v případě, že chceme mít agentů několik a to navíc tak, aby vzájemně spolupracovali na řešeném problému.

Syntax highlighting klíčových slov pomocí RichTextBoxu

V tomto článku si předvedeme, jak je možné upravit .NET komponentu RichTextBox za účelem provádění syntax highlightingu, neboli zvýrazňování syntaxe (například na zvýrazňování kódu C/C++, C#, PHP, ...).

Programování inteligentních agentů - 3. díl

Minule jsme si napsali první - leč ne zcela použitelný - program v jazyce 3APL. Dnes si napíšeme o něco komplexnějšího agenta "sběrače bomb". Seznámíme se přitom s prostředím BlockWorld (prostředí vestavěné do platformy 3APL) a povíme si něco o rozlišení "achievement" a "maintanance" cílů agenta a o tom, jak k tomuto rozdělení přistupuje 3APL.

Programování inteligentních agentů - 2. díl

V minulém díle jsme si řekli obecná fakta o inteligentních agentech. Dnes se podíváme na to, jak vypadá paradigma jazyku 3APL ("tripple-ej-pí-el"), ukážeme si, jaká je základní struktura programu a napíšeme si jednoduchého "agenta-sekretářku".

Programování inteligentních agentů - 1. díl

Idea inteligentních agentů je relativně mladá. V současné době proto ještě neexistuje jasný konsenzus o tom, jak by měl třeba vypadat programovací jazyk pro tvorbu agentů, ani jak se má postupovat z hlediska softwarového inženýrství - jedná se tedy zajisté o zajímavou a perspektivní oblast.

Tvorba webu s čistým sémantickým obsahem

K nepřehlednosti některých webových stránek značnou mírou přispívá i fakt, že tvůrce webu upřednostnil formu (tedy to jak web vypadá) před obsahem. Často tomu tak bývá z "dobrých úmyslů", totiž ze snahy učinit web co nejvíce originálním nebo třeba z důvodů "urychlení" tvorby webu.

XSLT a JavaScript

Dokumenty XML (můžeme rovnou říct, že narozdíl od dokumentů (X)HTML) nenesou žádnou informaci, která by prohlížeči sdělila, jakým způsobem se má ten či onen element zobrazit, jakou má mít text v daném elementu barvu, jaké má být použito písmo, či třeba jaká má být barva pozadí. Proto je do většiny moderních prohlížečů integrován takzvaný XSLT Processor. Ten zpracovává daný XML dokument spolu s tzv. XML Stylesheetem (XSL) a transformuje tak daný XML dokument např. do XHTML (nebo i do libovolného jiného XML dokumentu), čímž pomáhá prohlížeči konkretizovat vzhled jednotlivých částí XML dokumentu. Popis jazyka pro XSLT (XSLT je natolik silné, že je možno hovořit dokonce o programovacím jazyku) je mimo rámec tohoto textu. U čtenáře se v tomto směru předpokládá jistá základní erudice. Zmíníme jen, že XSLT je rovněž založeno na XML. Článek si klade za úkol vysvětlit mírně pokročilým tvůrcům webových aplikací, jak XSLT používat v prohlížečích právě pomocí JavaScriptu.

Tradiční layouty webových stránek

Mnozí uživatelé webu popisují, jak často se jim stává, že narazí na web, se kterým není něco v pořádku. Z nějakého důvodu nevědí, kam kliknout, na jaký text se dívat nebo co ten či onen prvek stránky znamená. Důvod je velice jednoduchý a chyba s velkou pravděpodobností není v nich. Byla porušena některá ze zásad tvorby přehledného webu. Jen jednou s těchto mnoha zásad je zvolení špatného rozvržení prvků na stránce, neboli layoutu.

Novinky

Slajdy z konference iPhoneDevCamp

23.1.2010 - Slajdy z konference iPhoneDevCamp od firmy Inmite...

WinStrom 
FlexiBee WinStrom FlexiBee - moje prvni appka na iPhone...

Vydal jsem prvni verzi programu Calculinum

12.12.2009 - Rozšířil jsem domácák z Javy a bum - je to celkem hezká kalkulačka, které říkám Calculinum. Už pracuji na rozšíření - kreslení grafů funkcí. Pokud si ji chcete vyzkoušet, funguje mi i webstart - stačí jen kliknout.

1.2.2009 - Nasel jsem si dalsi angazma - budu vypomahat s testovanim software v HiTech spolecnosti Inmite.

Utrecht 
University

Píší o mě jinde...

1.6.2008 - Přečtěte si něco málo o mé zkušenosti z pobytu v Utrechtu na stránkách Utrechtské univerzity.

Screenshot pro případ, že by se stránka změnila.

« Zobrazit/Skr�t ostatn� novinky